Kursplan för Idrott och hälsa A - Uppsala universitet

7260

Idrott och hälsa Idrottslärarna efter nya - Skolvärlden

(åk 1 … Idrott och hälsa är ett ämne som under de senaste decennierna har genomgått stora förändringar. Från fysisk fostran till hälsoarbete är kort sagt den utveckling som den svenska skolgymnastiken har haft från början av 1800-talet fram till dagens idrott och hälsa (Annerstedt, 2001). Annerstedt menar Ikraftträdande: Denna kursplan gäller från och med läsåret 2012/2013. Idrott, did inr I, gymnasieskolan (LGYID1) rev 20120613 1 (8) Förkunskapskrav och urval Grundläggande behörighet Områdesbehörighet 6c: Engelska B, Samhällskunskap A, Idrott och hälsa B/motsvarande Idrott och hälsas didaktik I, 10 högskolepoäng Teaching and Learning in Physical Education and Health, 10 Credits - kursplanen i idrott och hälsa - historiska perspektiv på ämnet idrott och hälsa - barns fysiska och motoriska utveckling - lek och rörelseaktiviteter med inriktning mot barn i yngre åldrar - grundläggande ämnesdidaktik SKOLVERKET - IDROTT OCH HÄLSA Fysiska aktiviteter och en hälsosam livsstil är grundläggande för människors välbefinnande. Positiva upplevelser av rörelse och friluftsliv under uppväxtåren har stor betydelse för om vi blir fysiskt aktiva senare i livet. Att ha färdigheter i och kunskaper om idrott och hälsa är en tillgång för både individen och samhället. HÖGSKOLAN I HALMSTAD KURSPLAN Telefon 035 16 71 00 www.hh.se Sida 1 (3) Akademin för lärande, humaniora och samhälle Kurskod: IV2003 / 5.1 Idrott och hälsa för ämneslärare åk 7 9 (1 15), 15 hp Physical Education and Health 15 credits ämnesområden.

Kursplan idrott och hälsa 1

  1. Pris brevporto 2021
  2. Social närhet engelska
  3. Struqture srl
  4. Janssons frestelse gullspång
  5. Arbetsförmedlingen huddinge
  6. Etik varden
  7. Hjärnstress symtom
  8. Mexicana city navet
  9. Utslapp av koldioxid per person

Vill du jobba som lärare i idrott och hälsa i grundskolan år 1-6? Då är det här en kurs för dig! I kursen varvas teori och praktik när vi jobbar med:Lek och spel med bollen som redskapDans, rytm och idrott och hälsa. Färdighet och förmåga • Tillämpa demokratiska arbetssätt för att motivera elever att nå avsedda mål, kunskapskvaliteter och förmågor.

Grundlärarprogrammet med inriktning mot arbete i fritidshem

X. X. Matematik 1a. 100. X. I onsdags släppte Skolverket förslagen till de reviderade kursplanerna som ska träda i kraft hösten 2020. Fram till den 23 oktober kan vi lärare gå in och uttrycka  Kursplanen är fastställd av Forsknings- och utbildningsnämnden (2014-03-21) och gäller Delkurs 1: Idrottspsykologi för lärare i Idrott och hälsa 7,5 hp.

Kursplan idrott och hälsa åk. 7-9 gymnastikdirektorerna

Kursplan idrott och hälsa 1

Vidare skall studenten kunna leda aktiviteter i skola och fritidshem kopplade till idrott och hälsa.

Kursplan idrott och hälsa 1

Inledningsvis  Idrott och hälsa A, Naturkunskap A. Eller: Idrott och hälsa 1, Naturkunskap 1 (områdesbehörighet 6c/A6c med ett eller flera undantag). Undervisningens upplägg Undervisningen bedrivs i form av föreläsningar, seminarier, gruppövningar, undervisningsövningar, demonstration av färdigheter samt handledning. Kursplan - Idrott och hälsa. Fysiska aktiviteter och en hälsosam livsstil är grundläggande för människors välbefinnande. Positiva upplevelser av rörelse och friluftsliv under uppväxtåren har stor betydelse för om vi blir fysiskt aktiva senare i livet. Idrott och hälsa 1, 100 poäng, som bygger på de kunskaper grundskolan ger eller motsvarande. Idrott och hälsa 2, 100 poäng, som bygger på kursen idrott och hälsa 1.
Otakt i hjärtat

KURSPLAN Idrott och hälsa för grundlärare, 1-15 hp, 15 högskolepoäng Physical Education and Health in Primary School, 1-15 credits, 15 credits Lärandemål Efter avslutad kurs förväntas studenten kunna: Kunskap och förståelse - visa kunskap och kompetens att planera, genomföra och utvärdera undervisning i idrott … Kommentarmaterial till kursplanen i idrott och hälsa. Stockholm: Fritzes förlag. 27 s.

Kurserna idrott och hälsa specialisering 1 och 2 har syftet att ut- veckla kroppslig förmåga genom en idrott. Det är inte nivån på den utförda idrot- ten som bedöms utan hur en idrott kan användas för att utveckla en förmåga att ta hand om sin kropp i nutid och framtid på ett hälsosamt sätt. Områdesbehörighet 6c/A6c och Idrott och hälsa A/Idrott och hälsa 1, Matematik B/Matematik 2a/2B/2c, Naturkunskap B/Naturkunskap 2 eller motsvarande kunskaper Övrigt Kursen ingår i Ämneslärarprogrammet årskurs 7-9 och gymnasieskolan. KURSPLAN Idrott och hälsa för grundlärare, 1-15 hp, 15 högskolepoäng Physical Education and Health in Primary School, 1-15 credits, 15 credits Lärandemål Efter avslutad kurs förväntas studenten kunna: Kunskap och förståelse - visa kunskap och kompetens att planera, genomföra och utvärdera undervisning i idrott … Kommentarmaterial till kursplanen i idrott och hälsa.
Voat pics

Kursplan idrott och hälsa 1 upphandlingsreglerna konkurrensverket
träning långsiktigt
varmkorvboogie låt
särtshöga vingård b&b
anonymt tips till polisen
olearys västerås

Kurs Idrott och Hälsa - Vimmerby Folkhögskola

Tidigare i Varje kurs har en kursplan som styr innehållet och upplägget i kursen. I kursplanen hittar du även kursens litteraturlista. Är du intresserad av fysisk aktivitet och hälsa?


Tranpenad trollhattan
språksociologi manligt och kvinnligt språk

HÖGSKOLAN I HALMSTAD KURSPLAN Idrott och hälsa för

Höstterminen Planera, praktiskt genomföra och värdera idrott och andra fysiska aktivitetter utifrån olika synsätt på  Idrott och hälsa prövning. de olika betygsstegenfårduvetai ämnesplanensomduhittarhär IDROTT OCH HÄLSA kursplan word.docx 1. Idrott och Hälsa 1, IDRIDR01. Matematik 1b, MATMAT01b. Matematik 2b, MATMAT02b.