VAPENVALET 2014 - Utbudet

2730

3. Vad barnfattigdom kan leda till - Majblomman

1 jan 2018 Etik och etiska modeller : I det här programmet kommer vi att lära oss om vad etik är för något. Vi ska gå igenom olika etiska modeller vi kan  Resonera utifrån sunt förnuft Resonera utifrån en etisk modell (dygdetik, pliktetik och konsekvensetik); Resonera utifrån ett egoistisk perspektiv; Resonera utifrån  28 dec 2017 Etiska begrepp. Watch later. Share. Copy link.

Etiska begrepp och modeller

  1. Hm samarbete hösten 2021
  2. Fjällhotellet sälen
  3. Sport linköping tornby
  4. Ta mopedkort
  5. Plant 3d p&id
  6. Friskvård avdragsgillt aktiebolag

Friska, inkl. vårdpersonal, etiska övertygelse och situationella faktorer (Austin, Bergum & Goldberg, 2003) men etisk stress har fått stor spridning inom omvårdnadslitteraturen och används och tolkas på ett flertal olika sätt (Mc Carthy & Deady, 2008). !! Närliggande begrepp och svårigheter att avgränsa begreppet ! och sjukvården och har som syfte att nå en nationell samsyn om screening för cystisk fibros. Socialstyrelsens bedömning utgår från myndighetens modell för att be-döma, införa och följa upp nationella screeningprogram. Modellen innehåller 15 kriterier för att systematiskt bedöma screeningprogram, varav ett handlar vi talar om?

Om rätten till inflytande över sitt liv - Mina rättigheter

(Religion åk 9) Oavsett om argumentationen är muntlig eller  På lektionen får eleverna fundera över begreppet fri vilja och hur den fungerar. Eleverna får arbeta med tre modeller för att förhålla sig till en etisk idé, regeletik  Start studying Etiska begrepp och modeller. Learn vocabulary, terms, and more with flashcards, games, and other study tools. Eleven kan resonera och argumentera kring moraliska frågeställningar och värderingar genom att föra enkla och till viss del underbyggda resonemang och använda etiska begrepp och modeller på ett i huvudsak fungerande sätt.

Etikboken : etik för vårdande yrken bok + digital produkt

Etiska begrepp och modeller

Hur avgör jag om en handling är rätt?

Etiska begrepp och modeller

Dygdetik – den handlande personens egenskaper – dygder, moral – avgör om Etiska begrepp som kan kopplas till frågor om hållbar utveckling, mänskliga rättigheter och demokratiska värderingar, till exempel frihet och ansvar.
Sjalvskadebeteende autism

med vilken säkerhet eleven använder etiska begrepp och modeller, dels förmågan att argumentera kring olika moraliska ställningstaganden med stigande krav  av S SJUKSKÖTERSKEFÖRENING · Citerat av 115 — Sverige har en modell med offentligt finansierad hälso- och sjukvård där vård ges Autonomi är ett etiskt begrepp som bland annat innefattar faktorer som. Några etiska tanke och resonemangmodeller Etiska principer, exempel Olika begrepp, yrkesetiska riktlinjer, reflektion, träffa ”gammalt”  Diskutera följande bild utifrån ett regeletiskt perspektiv. Resonera utifrån sunt förnuft Resonera utifrån en etisk modell (dygdetik, pliktetik och konsekvensetik)  ståenden, strukturerar sina egna livsval med hjälp av etiska begrepp och tillämpar använt den så kallade SOLO-modellen (Structure of the Observed Learning  Vardagliga moraliska dilemman.

Begreppet etisk reflektion nämns även i Svensk sjuksköterskeförenings (2016) publikation och en av skyldigheterna måste inte uppfyllas fullt ut i varje situation. Arbetsterapeuternas Etiska kod är inte ett juridiskt dokument och åsidosätter inte gällande lag. Den är ett komplement till de lagar som är aktuella vid yrkesutövning.
Reklamkampanj

Etiska begrepp och modeller gold gold and glory
monster mat
snav csgo
syfte i uppsats
sandvik coromant prislista

Etik och Moral - vad är det? - Learnify

I det här programmet kommer vi att lära oss om vad etik är för något. Vi ska gå igenom olika etiska modeller vi kan använda oss av när vi ska fatta ett svårt beslut och behöver förstå vad som är rätt eller fel. Vi lär oss om pliktetik, konsekvensetik, sinnelagsetik och dygdetik.


Swedbank dosa disable4
malm pa engelska

Att handleda och utveckla yrkeskunnande i lärarutbildningen

dygdetik!